Δήμος Μετεώρων: Χορήγηση αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων – Τα δικαιολογητικά

Ο Δήμος Μετεώρων, ενημερώνει τους επαγγελματίες της Κοιν.. Καλαμπάκας που ενεργοποιούνται σε δραστηριότητες διαφορετικές από τα καταστήματα εστίασης ,όπως (χρώματα ,περίπτερα ,τουριστικά, έντυπος τύπος κ.λ.π.), οι οποίοι επιθυμούν να προβούν σε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου να προσέλθουν στο γραφείο αδειοδοτήσεων και στην κα. Κυρίτση Μάγδα κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες μέχρι τέλος Μαΐου, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου:

  1. Κάτοψη καταστήματος θεωρημένη από μηχανικό
  2. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
  3. Δημοτική ενημερότητα ( ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ και ΔΕΥΑΜ)
  4. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
  5. Απόδειξη ταμιακής (να φαίνεται το Α.Φ.Μ.)

Προκειμένου να αποφευχθούν κυρώσεις που ενδεχομένως θα επιβληθούν από τις εποπτεύουσες αρχές .Όποιος δεν προσέλθει να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν θα του εκδοθεί  η σχετική άδεια  .

 

Με εκτίμηση

Ο Αντιδήμαρχος Μετεώρων

Βασίλειος Τσίκαρης

Σχετικές δημοσιεύσεις