Δήμος Μετεώρων: Υποβολή αντιρρήσεων σε δασικούς χάρτες

Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει τους πολίτες για την παράταση στην υποβολή αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη των περιοχών Τρικάλων, Καρδίτσας και Ιωαννίνων μπορεί να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις με καταληκτική ημερομηνία:

α) Περιοχή Τρικάλων έως 18 Απριλίου 2022

β) Περιοχή Καρδίτσας έως 11 Απριλίου 2022

γ) Περιοχή Ιωαννίνων έως 18 Απριλίου 2022

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή οι παραπάνω προθεσμίες παίρνουν παράταση επιπλέον 20 ημέρες.

Από το γραφείο του Δημάρχου

Σχετικές δημοσιεύσεις