Δήμος Μετεώρων: Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων Στρατευσίμων Κλάσεως 2026

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2119/93 <<Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων>>, γνωστοποιούμε ότι εντός του Μαρτίου 2021 θα συνταχθούν από το Γραφείο Μητρώου Αρρένων του Δήμου μας, οι ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ όλων των αρρένων γεννηθέντων το έτος  2005 (Κλάσης 2026).

Για τη σωστή συμπλήρωση όλων των στοιχείων (επάγγελμα, γραμματικές γνώσεις και ακριβή διεύθυνση κατοικίας), π α ρ α κ α λ ο ύ- ν τ α ι οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών , να υποβάλλουν στο Δήμο μας δ ή λ ω σ η με τα ακριβή ως άνω ζητούμενα στοιχεία.

Οι δηλώσεις να υποβληθούν έως τα μέσα Μαρτίου 2021, είτε τηλεφωνικώς είτε στο φαξ του Δήμου μας 24320-23184.

Πληροφορίες στα α)τηλέφωνα 2432350210-212-213.

β)email:[email protected]

                              γ)email:dimotologio@dimosmeteoron.com

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η μη επικοινωνία των ενδιαφερομένων επισύρει όχι μόνο πειθαρχική αλλά και ποινική δίωξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2119/93.

 

 

ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Κ ΘΩΜΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις