Ανακοίνωση Δήμου Μετεώρων που αφορά το Μητρώο Αρρένων 2019

Φέρουμε  σε γνώση όλων των ενδιαφερομένων, ότι από την αρμόδια Επιτροπή καταρτίσθηκε,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  2119/1993 «Περί   Μητρώων Αρρένων», ονομαστικός κατάλογος αρρένων τέκνων δημοτών μας γεννηθέντων το  έτος  2019 και ότι το ανωτέρω  ετήσιο Μητρώο  Αρρένων  του  Δήμου Μετεώρων,  αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος,  σήμερα 06/5/2020 και θα παραμείνει στην ανωτέρω   έκθεση  μέχρι   τέλος   του   μηνός   Μαΐου   2019 ,   προς    γνώση    κάθε ενδιαφερομένου.

Καλούμε συνεπώς, όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως λάβουν γνώση αυτού και εκφράσουν    τις   τυχόν   αντιρρήσεις  τους   επί   του   περιεχομένου του  ανωτέρω ονομαστικού  πίνακα  (πρόχειρο   Μητρώον  Αρρένων),  υποβάλλοντας   εγγράφως ενστάσεις κατ’  αυτού, μέχρι τέλους Μαΐου 2020 .

Περισσότερες   πληροφορίες   στα   γραφεία  του  Δήμου  Μετεώρων  και στον αρμόδιο υπάλληλο  Τάκο Γεώργιο, τηλ. 24323-50210.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Κ.   ΘΩΜΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις