Συμμετοχή της ομάδας τοπικής δράσης του Δήμου Φαρκαδόνας για τις “Υγιείς Πόλεις”

Παρά τις δύσκολες μέρες που διανύουμε με τα νέα μέτρα και τις απαγορεύσεις που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, ο Δήμος Φαρκαδόνας, συνεχίζει στο μέτρο του δυνατού τις δράσεις του.
Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III για τις “Υγιείς Πόλεις” , η ομάδα τοπικής δράσης του Δήμου θα κάνει τις προτάσεις της και θα καταθέσει απόψεις για θέματα τα οποία σχετίζονται στην περιοχή της, με την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και την σχέση που αυτά που έχουν με την σωματική και ψυχική υγεία. Για παράδειγμα τέτοια σημαντικά θέματα που βελτιώνουν την ζωή των πολιτών, είναι :
Βιώσιμη κινητικότητα
Αθλητισμός
Φυσική άσκηση
Πάρκα και πράσινο
Αναψυχή
Φυσικό περιβάλλον
Πολιτισμός
Αγροδιατροφή
Κοινωνική συνοχή
Υπηρεσίες για τους δημότες
Ενημέρωση

O Δήμος Φαρκαδόνας, επεξεργάζεται ένα σχέδιο από την ομάδα τοπικής δράσης και στην οποία μπορούν να μετέχουν εθελοντικά και είναι ανοιχτή για όλους, πλήθος πολιτών και φορέων όπως, δημοτικοί σύμβουλοι απ΄όλες τις παρατάξεις, απλοί πολίτες, μέλη κάθε είδους συλλόγου (πολιτιστικών, αθλητικών κ.λ.π.), εκπρόσωποι φορέων, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπρόσωποι του ΚΕΝΑΚΑΠ, επιχειρηματίες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι κ.λ.π.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας, παρά το μικρό του μέγεθος, διαθέτει μια από τις πλέον ενεργείς ομάδες τοπικής δράσης , για το σημαντικό ζήτημα των “Υγιών Πόλεων”.

Σχετικές δημοσιεύσεις