Σημαντικής σημασίας η ανανέωση της δομής του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Φαρκαδόνας

Ανανεώθηκε για άλλα δύο χρόνια ( έως και την 30/6/2022), η λειτουργία της δομής του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Φαρκαδόνας, χάρη στις προσπάθειες του τμήματος προγραμματισμού και της διαχειριστικής αρχής του ΠΕΠ Θεσσαλίας τα στελέχη της οποίας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τις ενέργειές τους, καθώς παρείχαν σημαντική υποστήριξη και βοήθεια.

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου , ενέκρινε την εισήγηση του Δημάρχου Σπυρίδωνα Αγναντή για την παράταση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας το οποίο αποτελεί βασικό πυρήνα για τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και προσφέρει πολύτιμες βοήθειες στους πολίτες. Αξίζει να σημειωθεί , ότι αυξήθηκε και ο προϋπολογισμός της δομής για την επόμενη διετία.

Με σημαντικές δράσεις το Κέντρο Κοινότητας, στηρίζει μεγάλο αριθμό ωφελουμένων στον Δήμο Φαρκαδόνας, και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Το Κέντρο Κοινότητας έχει να επιδείξει ιδιαίτερα σημαντικό έργο σε τομείς όπως:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
Προνοιακά επιδόματα
Επίδομα γέννησης
Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (παιδικοί σταθμοί)
Πρόγραμμα επισιτιστικής συνδρομής με διανομές τροφίμων (ΤΕΒΑ)
Δράσεις προληπτικής ιατρικής
Συμβουλευτική Εργασίας
Ψυχολογική υποστήριξη σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες
Πληθώρα δράσεων κοινωνικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φαρκαδόνας , έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες και με φορείς εκτός δομών Δήμου (Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας, σχολεία, κινητή μονάδα ψυχικής Τρικάλων, διευθύνσεις εκπαίδευσης, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Ε.Ε.Τ.Α.Α. κλπ.), γεγονός που προσδίδει πολλαπλασιαστικά οφέλη στη λειτουργία του.

Οι πολίτες ενημερώνονται για όλα τα επιδόματα που δικαιούνται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που τους παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Το Κέντρο Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας η οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Σχετικές δημοσιεύσεις