Περιορισμοί και μέτρα προστασίας στις λαϊκές αγορές της Φαρκαδόνας και Οιχαλίας

O Δήμος Φαρκαδόνας ενημερώνει τους παραγωγούς και πωλητές των λαϊκών αγορών της Φαρκαδόνας και της Οιχαλίας, για το τι ισχύει  σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342-ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020 (lockdown 2) και παρακαλεί θερμά για την πιστή εφαρμογή των νέων μέτρων προστασίας και των περιορισμών.
Αναλυτικά:
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.»
Για τις Λαϊκές Αγορές προβλέπονται τα παρακάτω μέτρα προστασίας:
  • Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων
  • Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
3.α) Σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω δραστηριοτήτων, εκτός των άλλων:
  • Το λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.82.
  • Το λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89.
  • Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85) και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.99.

Σχετικές δημοσιεύσεις