Ο Δήμος Φαρκαδόνας στη νέα περίοδο του CLLD / LEADER –Δύο σημαντικά έργα

Mε βάση τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΚΕΝΑΚΑΠ Α Ε , ο Δήμος μας πέτυχε να εντάξει στο πρόγραμμα CLLD / Leader για την αγροτική ανάπτυξη,   έργα συνολικού προϋπολογισμού 354. 800 ευρώ.

Συγκεκριμένα

1 . Ανάπλαση πλατειών Νομής , Σερβωτών, Πετροπόρου
Αφορά την αναβάθμιση-ανάπλαση των κεντρικών πλατειών των παραπάνω κοινοτήτων  . Το έργο αυτό έχει συνολικό προϋπολογισμό 330.000 ευρώ και θα αλλάξει την εικόνα των κοινοτήτων αυτών.
Με αυτό το έργο θα προχωρήσει η βελτίωση  της εικόνας και λειτουργικότητας των πλατειών , οι οποίες αποτελούν σημείο συνάντησης και κέντρα των δραστηριοτήτων , των τοπικών κοινωνιών και σημείο αναφοράς των περιοχών αυτών.
2.  Ψηφιοποίηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου
Αφορά την καταγραφή, ταξινόμηση, ψηφιοποίηση και δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου μας. Το έργο αυτό έχει προϋπολογισμό 24.800 ευρώ.
Σκοπός είναι η έρευνα και αποτύπωση του πολύ αξιόλογου φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και ακολούθως η δημιουργία μιας εύχρηστης δημόσιας ψηφιακής πλατφόρμας , ανάδειξης και επικοινωνίας.
Αποτελεί συνέχεια των συστηματικών προσπαθειών που κάνει ο Δήμος Φαρκαδόνας για την ανάδειξη την αξιοποίηση του πλούτου του σε αυτόν τον τομέα.

Σχετικές δημοσιεύσεις