Δήμος Φαρκαδόνας: Χωρίς αθλητική εγκατάσταση και επιχορήγηση σε όσα αθλητικά σωματεία δεν εγγραφούν στο «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων»

Προς ενημέρωση όλων των αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων, ο Δήμος Φαρκαδόνας ανακοινώνει τα παρακάτω:
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έχει θέσει σε λειτουργία το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων», το οποίο αποτελεί και την πρώτη καταγραφή του συνόλου των αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων της χώρας.
Ήδη πάνω από 4000 σωματεία έχουν εγγραφεί στην σχετική πλατφόρμα και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.
Ο Δήμος Φαρκαδόνας καλεί όλα τα αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία της περιφέρειάς του που δεν έχουν ακόμη κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στο αθλητικό μητρώο και να ολοκληρώσουν την ένταξή τους σε αυτό.
Διότι σε διαφορετική περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 4726/2020 υποχρεώνεται ο Δήμος να μην παραχωρεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις σε σωματεία.
Διευκρινίζουμε, ότι έχει δοθεί παράταση έως τις 31 Αυγούστου 2021 για την εφαρμογή των νόμων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων από τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.
Σημειώνουμε πως κάθε σωματείο όταν ολοκληρώσει την εγγραφή του στο αθλητικό μητρώο , επιχορηγείται . Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχο σωματείο προκύπτει ως εξής:
* 2.500 ευρώ για όσα σωματεία καλλιεργούν ένα (1) άθλημα.
* Προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ ανά κάθε επιπλέον καλλιεργούμενο άθλημα, για όσα σωματεία καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού gga.gov.gr και στην ενότητα για το μητρώο αθλητικών σωματείων.

Σχετικές δημοσιεύσεις