29 Δεκεμβρίου η ορκωμοσία της Δημοτικής αρχής του Δήμου Πύλης

Ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας ανακοινώνει ότι η ορκωμοσία του
Δημοτικού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων, μετά την τελεσίδικη επικύρωση της
εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, για την
Δημοτική περίοδο 2024-2028, θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης, την 29 η του Μήνα
Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ. μ.

Σχετικές δημοσιεύσεις