Ο Δήμος Τρικκαίων λειτουργεί χώρο εξυπηρέτησης πολιτών για τα αιτήματα καταγραφής ζημιών

Στον χώρο του πρώην ΚΕΠ στο ισόγειο του Δημαρχείου Τρικκαίων, θα μπορούν να
προσέρχονται οι τρικαλινοί δημότες για θέματα σχετικά με την καταγραφή ζημιών από την
πλημμύρα Daniel. Ο Δήμος Τρικκαίων, επιδιώκοντας να εξυπηρέτηση ακόμη περισσότερο
τους πληγέντες, εκτός από τις υπάρχουσες τηλεφωνικές γραμμές, άνοιξε ξανά και
λειτουργεί τον συγκεκριμένο χώρο. Εκεί, το προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων
– δίνει απαντήσεις και διευκρινίσεις για ζητήματα σχετικά με τα αιτήματα καταγραφής
ζημιών,
– βοηθά στην υποβολή αιτημάτων
– παρέχει συμβουλές για τα αιτήματα.
Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης ζητήσει πρόσθετη βοήθεια για την υποβολή αιτήματος,
θα πρέπει απαραιτήτως να έχει μαζί του τους αριθμούς σύνδεσης στο TAXIS.
Υπενθυμίζεται ότι τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις πλατφόρμες
– https://arogi.gov.gr/
– https://arogi.blinkapp.eu/create_aitima_public/
Για όποιον/α δε διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο, λειτουργούν οι τηλεφωνικοί αριθμοί
– 2431020000
– 2431351100
Εάν και η τηλεφωνική σύνδεση είναι αδύνατη, προτείνεται η μετάβαση στο Δημαρχείο
Τρικκαίων, στον χώρο του πρώην ΚΕΠ.

Σχετικές δημοσιεύσεις