Νέος κύκλος της Ομάδας Γονέων από το Κέντρο Πρόληψης Τρικάλων

Νέος κύκλος «Ομάδας Γονέων» πρόκειται να υλοποιηθεί στα Τρίκαλα από το Κέντρο
Πρόληψης Των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Τρικάλων
(ΟΚΑΝΑ). Το σεμινάριο αφορά γονείς που έχουν παιδιά στην προσχολική ηλικία (προνήπια
και νήπια). Βασικός στόχος του, είναι η ενίσχυση και ενθάρρυνση των γονέων στο δύσκολο
και πολύπλοκο έργο τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής μας.
Βασική έννοια για την δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην
οικογένεια είναι τα ΟΡΙΑ. Τα ΟΡΙΑ είναι ένδειξη αγάπης, σεβασμού και φροντίδας προς τα
παιδιά.

Ο κύκλος εκπαίδευσης περιλαμβάνει 4 δίωρες συναντήσεις με συχνότητα μια φορά την
εβδομάδα, έχει βιωματικό χαρακτήρα και η συμμετοχή των γονέων είναι δωρεάν.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων οι γονείς θα έχουν την δυνατότητα να μοιραστούν τις
εμπειρίες τους με άλλους γονείς και να συζητήσουν για θέματα που αφορούν:
 την επικοινωνία και τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια
 την αξία των ορίων-επίλυση συγκρούσεων
 την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών
 την εξάρτηση (αλλά και νέες μορφές εξάρτησης όπως του διαδικτύου) και τους
παράγοντες που μέσα στην οικογένεια μπορεί να λειτουργήσουν προστατευτικά.

Επειδή υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων παρακαλούμε δηλώστε
έγκαιρα τη συμμετοχή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής : Όθωνος 2 ή στο τηλέφωνο:
2431075555

Σχετικές δημοσιεύσεις