Νέα ενημέρωση από τη ΔΕΥΑΤ για την ποιότητα του νερού σε χωριά των Τρικάλων

Κατόπιν εργαστηριακών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο πιστοποιημένο εργαστήριο της ΔΕΥΑΤ, στις τοπικές κοινότητες:

  • ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  • ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ
  • ΓΛΙΝΟΥΣ
  • ΛΟΓΓΟΥ

διαπιστώθηκε ότι το νερό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές να μην κάνουν χρήση του νερού για ΠΟΣΗ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ή ΜΠΑΝΙΟ, παρά μόνο για λοιπές άλλες χρήσεις.

 

Αντίστοιχα, στις τοπικές κοινότητες:

  • ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
  • ΖΗΛΕΥΤΗΣ
  • ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ
  • ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ
  • ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ

όπου το νερό επίσης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ, παρακαλούνται οι καταναλωτές να μην κάνουν χρήση αυτού για ΠΟΣΗ ή ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ, παρά μόνο για μπάνιο ή για λοιπές άλλες χρήσεις.

Σχετικές δημοσιεύσεις