Νέα ανακοίνωση της ΔΕΥΑΤ για την ποιότητα του νερού σε χωριά του Δήμου

Μετά τους τελευταίους εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο
διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο της ΔΕΥΑΤ, με αρ. διαπίστευσης 1345,
διαπιστώθηκαν τα εξής:

Το νερό του διευρυμένου Δήμου Τρικκαίων είναι πόσιμο ΕΚΤΟΣ των Τ.Κ.:
1. Πρίνος
2. Γενέσι
3. Γοργογύρι
4. Ξυλοπάροικο
5. Ελληνόκαστρο
6. Πλάτανος
7. Γλίνος
8. Λόγγος
9. Αρδάνι
10. Μεγαλοχώρι

Οι κάτοικοι των παραπάνω Κοινοτήτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό
ΜΟΝΟ για τις ανάγκες υγιεινής και ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΟΣΗ.

Η ΔΕΥΑΤ ευχαριστεί τους καταναλωτές της για την κατανόηση και καταβάλλει
κάθε προσπάθεια να υδροδοτήσει τις παραπάνω κοινότητες με πόσιμο νερό.
Ενημέρωση θα γίνεται καθημερινά μέσω της ιστοσελίδας της αλλά και μέσω
ανακοινώσεων στον διαδικτυακό τύπο για την ποιότητα του νερού.

Σχετικές δημοσιεύσεις