Λήψη μέτρων για την ελάφρυνση των πληγέντων από την θεομηνία Daniel από τον Δήμο Πύλης

Σύμφωνα με την Αριθμ.:116/26-09-2023(ΑΔΑ:ΨΔΦΟΛΙΔ-ΔΟΦ) απόφαση του Δ.Σ
της ΔΕΥΑ Πύλης, αποφασίστηκε η λήψη των παρακάτω μέτρων για την ελάφρυνση
των πληγέντων κατοίκων από την θεομηνία ως εξής:

1. Την απαλλαγή από τους λογαριασμούς ύδρευσης για το τρέχον Β΄ Εξάμηνο
2023:
α . Οικισμός Λογγιές της Τ.Κ Κοτρωνίου
β . Δ.Δ Παραποτάμου
γ . Δ.Δ Βαλομανδρίου
δ . Δ.Δ Λιλή
2. Την τιμολόγηση ΜΟΝΟ πάγιας κατανάλωσης (χωρίς μέτρηση κατανάλωσης)
για το τρέχον Β΄ ΈΞΑΜΗΝΟ 2023:
α . Δ.Δ Δροσερού
β . Δ.Δ Μουριάς
3. Την χρέωση μειωμένης κατανάλωσης κατά 50% για το τρέχον Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
2023 για τα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Πύλης για τα οποία
ισχύει η χρέωση κατανάλωσης.

Σχετικές δημοσιεύσεις