Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Τρίκαλα για την εθνική επέτειο

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας
Τρικάλων θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εθνική επέτειο της
28ης Οκτωβρίου 2023 με:
– απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων για το Σάββατο 28/10/2023 από 08:00 και
απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων την ίδια ημέρα (28/10/2023) από  09:30
μέχρι το τέλος  των εκδηλώσεων της παρέλασης και αποχώρησης των επισήμων
α) Στην οδό Β. Τσιτσάνη και στο τμήμα αυτής από την οδό Κατσιμήδου μέχρι
την Κεντρική πλατεία.
β) Στην οδό Ελ. Βενιζέλου και στο τμήμα αυτής από την οδό Πτολεμαίου
μέχρι την οδό Β. Τσιτσάνη.
γ) Στην οδό Κολοκοτρώνη και στο τμήμα αυτής από την οδό 28ης Οκτωβρίου
μέχρι την οδό Β. Τσιτσάνη.
δ) Στην οδό Μιαούλη και στο τμήμα αυτής από την οδό Ζάππα μέχρι την οδό
Β. Τσιτσάνη.
ε) Στην οδό Κλεμανσώ και στο τμήμα αυτής από την οδό Αλβ. Μετώπου μέχρι
την οδό Β. Τσιτσάνη.
στ) Στην οδό 21ης Αυγούστου και στο τμήμα αυτής από την οδό 28ης
Οκτωβρίου μέχρι και την οδό Β. Τσιτσάνη.
ζ) Στην οδό Ερμού και στο τμήμα αυτής από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι την
οδό Στρ. Σαράφη.
η) Στην οδό Μαχάωνος και στο τμήμα αυτής από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι
την οδό Στρ. Σαράφη.   θ) Στην οδό Στρ. Σαράφη και στο τμήμα αυτής από
την οδό Χ. Γιώτα μέχρι την Κεντρική πλατεία.
ι) Στην οδό Αμαλίας και στο τμήμα αυτής από την οδό Ν. Παππά μέχρι και
την οδό Στρ. Σαράφη (κεντρική πλατεία).
ια) Στην οδό Νέλσωνος και στο τμήμα αυτής από την οδό Αμαλίας μέχρι και
την οδό Στρ. Σαράφη.

Σχετικές δημοσιεύσεις