Εργαστήριο Κώδικα – Arduino στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Νέο Εργαστήριο Τεχνολογιών ξεκίνησε στη Βιβλιοθήκη με τίτλο ARDUINO για
μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου (13+). Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τα βασικά του
προγραμματισμού των ηλεκτρονικών καθώς και του ρεύματος, της τάσης και της ψηφιακής
λογικής. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρέχονται ασκήσεις που προσφέρουν μια πλήρη
εμπειρία που αφορά εφευρέσεις και έννοιες της τεχνολογίας, της ηλεκτρονικής και του
προγραμματισμού. Το εργαστήριο πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή 3:00 – 4:00 μ.μ.. και
διαρκεί 60-90 λεπτά.

Όσοι ενδιαφέρονται να πειραματιστούν με τον μικροελεγκτή Arduino μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης στα τηλ.: 24320/23041-3.
Μπορείτε να έρθετε ως ομάδα 2-4 ατόμων και να προτείνετε ένα project που έχετε
σκεφτεί, ή και μόνοι σας και να ενταχθείτε σε μια νέα ομάδα που θα δημιουργηθεί!

Σχετικές δημοσιεύσεις