Ενημέρωση του Δήμου Τρικκαίων για τις γέφυρες

Ο Δήμος Τρικκαίων με βάση την ενημέρωση από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών γνωστοποιεί σε σχέση με τις γέφυρες τα εξής:

Στον Δήμο Τρικκαίων, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας “Daniel” τον Σεπτέμβρη του 2023 με τις έντονες βροχοπτώσεις και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες προκάλεσε πολύ σοβαρές φθορές σε βασικές υποδομές και δίκτυα. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα την μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού επιφανειακά συμπαρασύροντας φερτά υλικά που οδήγησαν στην εκδήλωση πλημμυρικών, κατολισθητικών και διαβρωτικών φαινομένων, καταστρέφοντας τμήματα των υφιστάμενων υδραυλικών τεχνικών και τεχνικών γεφύρωσης.

Έπειτα από τον μακροσκοπικό έλεγχο των γεφυρών του έργου του θέματος από Μηχανικούς α) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων β) του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος γ) Ιδιωτών Μηχανικών μέλη της ομάδας έργου της από 2/12/2020 σύμβασης για την καταγραφή των γεφυρών δ) κλιμακίων αυτοψιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ε) του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα ακρόβαθρα με πιθανή υποσκαφή μεσοβάθρων διάβρωση στον φορέα – κατάστρωμα με επικινδυνότητα διέλευσης από πεζούς σε ότι αφορά στις πεζογέφυρες Αγ. Κωνσταντίνου, Κουτσομυλίων και Πελέκη (Αγίου Στεφάνου) και στην οδογέφυρα Γκίκα απαγορεύτηκε προσωρινά η διέλευση βαρέων οχημάτων, για λόγους ελέγχου των βάθρων από υποσκαφή.

Μετά τον έλεγχο άμεσα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων τοποθέτησε σήμανση απαγόρευσης διέλευσης πεζών στις ανωτέρω πεζογέφυρες και απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 10 τόνων στην οδογέφυρα Γκίκα, λόγω υπαρχουσών βλαβών στις δοκούς του φορέα.

Είναι σε εξέλιξη οι μελέτες κατεδάφισης των τριών πεζογεφυρών και του καταστρώματος της γέφυρας Γκίκα, καθώς και οι μελέτες ανέγερσης νέων πεζογεφυρών, στις υφιστάμενες θέσεις του Αγ. Κων/νου και των Κουτσομυλίων, καθώς και της οδογέφυρας Γκίκα.

Σχετικές δημοσιεύσεις