Εμπρακτη Κυκλοφοριακή Αγωγή για παιδιά στο ομώνυμο Πάρκο του Δήμου Τρικκαίων

Συνεχίζεται και το σχολικό έτος 2023-2024 η συμβολή του Δήμου Τρικκαίων στην εκμάθηση των κανόνων της ορθής κυκλοφοριακής αγωγής από μαθητές και μαθήτριες.
Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής υποδέχεται παιδιά όλων των βαθμών εκπαίδευσης, με έμφαση στα Δημοτικά Σχολεία και ακολουθείται μια πολύ συγκεκριμένη πρακτική εκμάθησης βασικών κανόνων για τον ΚΟΚ και την κίνηση στην πόλη.
Ολο το χρονικό διάστημα της ενημέρωσης – εκπαίδευσης στο Πάρκο, οι μικροί μαθητές/τριες μαθαίνουν για τα διαφορετικά στοιχεία που διέπουν την κίνση στην πόλη για κάθε έναν, είτε ως πεζός, είτε ως ποδηλάτης, είτε ως οδηγός. Στόχος, το να μπορεί κάθε μαθητής/τρια να κατανοεί τη λειτουργία της κίνησης και της κυκλοφορίας, για να κινείται με ασφάλεια στην πόλη.
Ο αρμόδιος υπάλληλος κ. Ηλίας Ζιντζόβας ενημερώνει αρχικώς μαθητές και μαθήτριες για τους ισχύοντες κανόνες. Στη συνέχεια, μέσω χρήσης ποδηλάτων, ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και πεζή, οι μαθητές/τριες κινούνται στα όρια του πάρκου, σε μια έμπρακτη πρώτη επαφή με τους κανόνες κυκλοφορίας.
Με το συγκεκριμένο Πάρκο ο Δήμος Τρικκαίων διαθέτει εγκαταστάσεις που αποδίδουν τη δέουσα σημασία στην εκμάθηση των κανόνων που διέπουν στην κίνηση στην πόλη, για να διαμορφώνονται πολίτες με ορθή κυκλοφοριακή αγωγή και συνείδηση. Το διήμερο 1 και 2 Νοεμβρίου 2023 το Πάρκο υποδέχθηκε μαθητές και μαθήτριες από τις τάξεις του 22ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων. Με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών, τα παιδιά είδαν από κοντά τα σήματα, ενημερώθηκαν για τον Κ.Ο.Κ., ανέβηκαν σε ποδήλατα και οχήματα, κινήθηκαν ως πεζοί, μαθαίνοντας τους ορθούς τρόπους της ασφαλούς κυκλοφορίας στην πόλη.

Σχετικές δημοσιεύσεις