Δ. Τρικκαίων – Εφορεία Αρχαιοτήτων έδωσαν λύση για την κεντρική πλατεία: Πώς προχωρά το έργο

Λύση για το θέμα της κεντρικής πλατείας δόθηκε από τη συνεργασία Δήμου Τρικκαίων –
Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων. Το πρωί της Παρασκευής 6 Οκτωβρίου 2023 προϊσταμένη
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων κ. Κρυσταλλία Μαντζανά παρουσίασε στον Δήμαρχο
Τρικκαίων Νίκο Σακκά, τα σχέδια για τη νέα μορφή της κεντρικής πλατείας, παρουσία της
διευθύντριας της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Δήμου Τρικκαίων κ. Θεοδώρα Σαργιώτη.
Πρόκειται για έναν ανοιχτό, προσβάσιμο και διαμορφωμένο χώρο, που αναδεικνύει τον
τοίχο καταλοίπων τεμένους που βρέθηκε στην κεντρική πλατεία. Ουσιαστικά τα κατάλοιπα
αυτά θα είναι ελεύθερα για όλους/ες, κ;θώς ενσωματώνονται στην πλατεία με ένα μνκρό
στηθαίο, μια μικρή κατηφορική διαδρομή, καθιστικό, καθώς και τις σχετικές
πληροφοριακές πινακίδες.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς τόνισε τη σημασία της συνεργασίας των δύο πλευρών,
που κατέληξαν σε μία λύση ωφέλιμη, τόσο για τη νέα κεντρική πλατεία, όσο και για το
παρελθόν της πόλης.

Η δε κ. Μαντζανά τόνισε ότι, σε συνδυασμό με το έργο για την πλατεία, αναδεικνύεται η
πολιτιστική κληρονομιά.

Η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε, μετά από την πρόταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Τρικάλων, για την οποία γνωμοδότησε το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Θεσσαλίας.
Ακολούθησε η συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Εργων του Δήμου Τρικκαίων, για όλα τα
τεχνικά ζητήματα, σε συνεργασία και με τον αρχιτέκτονα κ. Κ. Μωραΐτη, που είχε εκπονήσει
την αρχική μελέτη για την κεντρική πλατεία. Ακολούθως η Εφορεία Αρχαιοτήτων θεώρησε
τα σχέδια, προκειμένου πολύ σύντομα να ξεκινήσουν και αυτές οι εργασίες, σε συνδυασμό
με αυτές στο υπόλοιπο μέρος της πλατείας.

Σχετικές δημοσιεύσεις