Δήλωση στήριξης και ανακοίνωση υποψηφιότητας του Αθανασίου Κωνσταντίνου Ποντίκα

Ως γιος του πρόσφατα εκλιπόντος Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Γόμφων
Κωνσταντίνου Ποντίκα του Αθανασίου, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα, τιμής
ένεκεν στη μνήμη και στην προσφορά του, έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση του
Δημάρχου Κώστα Μαράβα και του συνδυασμού ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Νοιώθω και πιστεύω πως το έργο που προσέφερε ο αείμνηστος πατέρας μου στην
Τοπική Κοινότητα Γόμφων και ήθελε να συνεχίσει να υπηρετεί με μεράκι και αγάπη,
πρέπει να το συνεχίσω με τη δική μου προσπάθεια.
Γνωρίζω το Δήμαρχο Κώστα Μαράβα από την επιτυχημένη και γόνιμη συνεργασία
μας και πιστεύω πως μπορούμε να συνεχίσουμε να υλοποιούμε το όραμα για ένα
δυνατό δήμο, για σένα πατέρα».

Αθανάσιος Κωνσταντίνου Ποντίκας

Σχετικές δημοσιεύσεις