Αλλοι 180 νέοι τίτλοι βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων

Συνεχίζει να προσφέρει φιλαναγνωσία και πνευματικά εφόδια στους τρικαλινούς και τις τρικαλινές η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων. Αυτή τη φορά με την προμήθεια 180 νέων τίτλων βιβλίων, οι οποίοι κατανέμονται στους αντίστοιχους τομείς για να είναι διαθέσιμοι στους πολίτες. Τα νέα αυτά βιβλία αφορούν σε ελληνική και ξένη λογοτεχνία, ψυχολογία, κόμικς, ενώ εμπλουτίστηκε και η συλλογή της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Η επιλογή των βιβλίων γίνεται με βάση την ανάγκη να βελτιώνεται συνεχώς η παροχή γνώσης, με βάση τα ενδιαφέροντα των μελών της βιβλιοθήκης ή των πολιτών που αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα.

Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος και ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση https://library.trikalacity.gr/

Σχετικές δημοσιεύσεις