Τη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας πιστοποίησε δωρεάν η TÜV Hellas (TÜV Nord)

Τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο» πιστοποίησε δωρεάν η TÜV HELLAS (TÜV NORD), στηρίζοντας το λειτούργημα που επιτελεί η Διεύθυνση και τα στελέχη της Μονάδας, με τη στήριξη της Διοίκησης του Νοσοκομείου, κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες.

Η Πιστοποίηση, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 15224, εστιάζεται κυρίως στον έλεγχο Διαχείρισης Κλινικού Κινδύνου. Ιδιαίτερα σε μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, οι κλινικοί κίνδυνοι είναι πολλοί και σοβαροί, και συνδέονται τόσο με κλινικές πράξεις (ιατρικές, νοσηλευτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές), αλλά και μη κλινικές δραστηριότητες (διαχείριση υποδομών, συντήρηση και έλεγχος ασφάλειας εξοπλισμού, προμήθειες, ταυτοποίηση, τεκμηρίωση, συνεχής εκπαίδευση και εξειδίκευση κλπ.).

O κ. Βλαχάκης Γρηγόριος, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο» (δεξιά στη φωτό) δήλωσε ότι: «Η σύγχρονη Διοίκηση Οργανισμών απαιτεί την πιστοποίηση των διαδικασιών. Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μετά την επίπονη διαχείριση της πανδημίας στην περιοχή μας προχωρά στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών, της καινοτομίας, της έξυπνης εξειδίκευσης και χρησιμοποιώντας κάθε σύγχρονο εργαλείο διοίκησης. Η ΜΕΘ του Γ.Ν. Λάρισας εδώ και πολλά χρόνια υπό την διεύθυνση του κ. Απόστολου Κομνού αποτελεί το Τμήμα που πρωτοπορεί, που καινοτομεί, που με εξωστρέφεια αποτελεί οδηγό για τα υπόλοιπα Τμήματα.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις