2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Καλείστε να προσέλθετε στη 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 18/01/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Γενικά

1. Λήψη απόφασης για ορισμό δημοτικών συμβούλων Δήμου Τρικκαίων, που θα τον εκπροσωπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης Τρικάλων (Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Τρικάλων), ως Γραμματέας και ως Ταμίας, καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους, για τη διετία 2024-2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ιδρυτικού καταστατικού του.

  • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

2. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων.

3. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΤΑ «e-Trikala A.E.».

4. Λήψη απόφασης για Α) ορισμό μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας “Αστική Ανάπτυξη” Τρικάλων και Β) ορισμό εκπροσώπου από το Δήμο Τρικκαίων για την συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις της.

5. Ορισμός μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Σχετικές δημοσιεύσεις