Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου: Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Η 21η Μαρτίου συμπίπτει με την έναρξη της εαρινής ισημερίας και την πρώτη ημέρα της
άνοιξης. Η ημέρα αυτή ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας για να φέρει τον άνθρωπο
πιο κοντά στο δάσος που καλύπτει το 25% της επιφάνειας της Γης, να του κεντρίσει το ενδιαφέρον
να μάθει περισσότερα για τις λειτουργίες του, αλλά και για την ανάγκη προστασίας του, που είναι
ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη επιβίωση. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, με τις αρνητικές εξελίξεις
στα περιβαλλοντικά θέματα, όπως οι κλιματικές αλλαγές, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η
ερημοποίηση της γης, οι απειλές στη βιοποικιλότητα και η εκτεταμένη υλοτόμηση των τροπικών
δασών.
Με αφορμή αυτή την ημέρα το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου σε συνεργασία με το Δασαρχείο
Μουζακίου και το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, υλοποίησαν περιβαλλοντικό πρόγραμμα με μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Μουζακίου.
Συγκεκριμένα οι μαθητές, μετά το καλωσόρισμα από τους εκπαιδευτικούς του Κ.Ε.ΠΕ.Α.,
ενημερώθηκαν για τη σημασία της ημέρας δασοπονίας, καθώς έχει περάσει περίπου μισός αιώνας
που έχει θεσπιστεί η Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, και έγινε προσπάθεια να αντιληφθούν ότι η
δασοπονία πρακτικά καθορίζει και οριοθετεί τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο δάσος ως
«φυσικό πόρο» και τον άνθρωπο ως «διαχειριστή του οικοσυστήματος».
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να ενημερωθούν από τον Δασάρχη
Μουζακίου κ. Γκόζκο Απόστολο για τη δραστηριότητα του Δασαρχείου, τους τομείς λειτουργίας
του και τις υποχρεώσεις της Υπηρεσίας αυτής. Στη συνέχεια η κ. Αναστασιάδου Ιωάννα,
Δασολόγος και εκπρόσωπος του Δασαρχείου Μουζακίου παρουσίασε στους μαθητές με απλό και
κατανοητό τρόπο την αξία, τις λειτουργίες και τις ωφέλειες του Δασικού Οικοσυστήματος, καθώς
και τους κινδύνους που το απειλούν.
Στη συνέχεια οι κ.κ. Τηνιακός Παντελής, Χατζηγεωργίου Ιάσων και Καραταΐδης Δημήτριος,
εκπρόσωποι του Φοιτητικού Συλλόγου Δ.Ε.ΞΥ.Σ. και του Εργαστηρίου Διαχείρισης Άγριας Πανίδας
παρουσίασαν με πολύ προσιτό για την ηλικία των μαθητών, ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο τα
χαρακτηριστικά πτηνών της περιοχής μας και τους τρόπους επιβίωσής τους στο Δασικό
Οικοσύστημα. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι το πώς χτίζουν τις φωλιές τους τα διαφορετικά
είδη πτηνών για να προστατευτούν. Οι φοιτητές έφεραν μαζί τους προσχέδια για φωλιές που
δημιουργούν οι ίδιοι στο εργαστήριό τους για να αντιληφθούν καλύτερα οι μικροί μαθητές τις
διαφορές στην κατασκευή φωλιάς, και δώρισαν στη μαθητική ομάδα έτοιμες ξύλινες φωλιές για
να τις ζωγραφίσουν και να τις τοποθετήσουν στο σχολείο τους. Η δράση ολοκληρώθηκε με
χρωματική απεικόνιση από τους μαθητές των διαφορετικών χαρακτηριστικών πτηνών της
περιοχής μας και την ευχή να επιτευχθεί ο στόχος για «υγιή και σταθερά δάση».
Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή τους μαθητές κι εκπαιδευτικούς του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Μουζακίου, μα ιδιαίτερα τους εκπροσώπους του Δασαρχείου Μουζακίου και τους
φοιτητές του Τμήματος Δ.Ε.ΞΥ.Σ. για την επιστημονική και παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος.
Ήταν σίγουρα ένα διαφορετικό «μάθημα» για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, το οποίο
ευχαριστηθήκαμε όλοι μας…

 

Σχετικές δημοσιεύσεις