Συνάντηση γνωριμίας της Procredit Bank με τον επιχειρηματικό κόσμο της Μαγνησίας

Συνάντηση γνωριμίας στον Βόλο διοργανώνει η αναπτυξιακή γερμανική
Τράπεζα Procredit Bank με επιχειρηματίες όλων των κλάδων την Τετάρτη 6
Σεπτεμβρίου 2023 στο Επιμελητήριο Μαγνησίας και ώρα 18.00.
O Πρόεδρος της ProCredit Bank Petar Slavov ενόψει της πρώτης αυτής
εκδήλωσης της τράπεζας στον Βόλο ,τόνισε :
“Χαιρόμαστε που εκκινούμε την αλληλογνωριμία της smart bank
Procredit Bank με τον επιχειρηματικό κόσμο της Μαγνησίας ,με όραμα και
φιλοδοξία να συμβάλουμε στην δημιουργία θέσεων εργασίας και να
συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής .
Η Procredit Bank υιοθετεί βέλτιστες διεθνείς πρακτικές με σκοπό την
αναβάθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πελατών μας και
προηγμένες υπηρεσίες ,εξισορροπώντας την ψηφιακή με την παραδοσιακή
τραπεζική τακτική .Επίσης προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, με απόλυτα διαφανείς όρους και προϋποθέσεις,
χωρίς «κρυφές» χρεώσεις και προμήθειες.
Παράλληλα με τη δανειοδοτική της δραστηριότητα, θέλουμε η ProCredit Bank
να είναι η «οικογενειακή τράπεζα» για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
ανεξάρτητα από το αν χρειάζονται χρηματοδότηση .
Μέχρι σήμερα ,κατέληξε, τα πράσινα δάνεια αποτελούν το 70 % του
συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα».
Λίγα λόγια για την ProCredit Bank
Η ProCredit Bank της Ελλάδας αποτελεί μέρος του Гερμανικού
ομίλου εμπορικών τραπεζών & ιδρύθηκε το 2015 ενώ σήμερα διαθέτει 30
άτομα προσωπικό που εργάζονται στο υποκατάστημα της
Θεσσαλονίκης www.procreditbank.gr .
H ProCredit Ηolding – μητρική εταιρεία του ομίλου ProCredit έχει έδρα τη
Φρανκφούρτη της Γερμανίας και βρίσκεται υπό την εποπτεία της German
Federal Financial Supervisory Authority και της Bundesbank.
Βασικές πληροφορίες & αποστολή της ProCredit Bank
Με αποστολή την δημιουργία ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος για
την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σχέσεις που θα βασίζονται

σε μακροπρόθεσμες συνεργασίες , αμοιβαία εμπιστοσύνη και κεντρικό στόχο
την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Οι αριθμοί γιά την Procredit Bank -Holding
Στοιχεία ενεργητικού 8 δις Ευρώ – 45 000 Επιχειρηματικοί πελάτες – 3200
άτομα Προσωπικό και 92% Δανειακό χαρτοφυλάκιο σε ΜμΕ
Δανειακό χαρτοφυλάκιο της ProCredit Bank στην Ελλάδα
Έμφαση σε τομείς που συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας
Μέσο εκταμιευμένο επιχειρηματικό δάνειο 400.000 .ευρώ .Το 2022 , το 99%
του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου αφορούσε δάνεια προς μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Χρηματόδοτηση “πράσινων” έργων
Υποστήριξη συνολικά 600 έργων: Ενεργειακές κοινότητες ,ανανεώσιμη
ενέργεια ,εξοπλισμός και μηχανήματα ενεργειακής αποδοτικότητας
Επιχειρηματικά αποτελέσματα της τράπεζας ProCredit
65% των πελατών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 200 εκατομμύρια ευρώ
αφορούν σε εμβάσματα κάθε μήνα & 50% των μεταφορών σε
διεθνή εμβάσματα.

Σχετικές δημοσιεύσεις