Δ. Τρικκαίων: Αιτήσεις για χρήση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων

O Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι καταρτίζεται το νέο πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους συλλόγους για την περίοδο 2020-21. Οι σύλλογοι που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις, καλούνται να υποβάλλουν  το αίτημά τους με δύο τρόπους:
α)ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]
β)να προσέλθουν στο Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο, Καποδιστρίου 13, 243135301 & 2431353509, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας βάσει του ισχύοντος πρωτοκόλλου δημόσιας υγείας.
ΟΙ αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και τις 10 Αυγούστου 2020.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1.Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το taxis του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου 2.Αντίγραφο πρακτικού ΔΣ
3.Αντίγραφο πρακτικού ΓΣ
4.Δημοτική Ενημερότητα

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

Σχετικές δημοσιεύσεις